“MRTT” dan “MLTT” adalah dua istilah yang berkaitan dengan pembiayaan hartanah atau pinjaman hartanah. Mari kita lihat apa yang mereka maksudkan:

  1. MRTT – Mortgage Reducing Term Takaful (Takaful Pelan Pembaikan): Ini adalah bentuk perlindungan takaful (insurans) yang sering berkaitan dengan pinjaman hartanah berlandaskan syariah atau takaful. Dalam MRTT, amaun perlindungan (takaful) secara beransur-ansur berkurang seiring dengan pengurangan baki pinjaman hartanah. Ini bermakna jika pemilik hartanah meninggal dunia atau mengalami kehilangan pendapatan yang mendadak, takaful akan membantu melunaskan bahagian tertentu dari baki pinjaman hartanah, memberikan kelegaan kepada keluarga atau pemilik hartanah itu sendiri.
  2. MLTT – Mortgage Level Term Takaful (Takaful Pelan Tahap): MLTT adalah juga sebuah bentuk perlindungan takaful yang berkaitan dengan pinjaman hartanah. Berbeza dengan MRTT, dalam MLTT, amaun perlindungan (takaful) adalah tetap sepanjang tempoh polisi. Ini bermakna, sama ada baki pinjaman hartanah semakin berkurang atau tidak, jumlah perlindungan takaful akan kekal sama. Jadi, jika sesuatu berlaku kepada pemilik hartanah yang dilindungi oleh MLTT, amaun yang dibayar oleh takaful akan tetap sama sepanjang tempoh polisi.

Pilihan antara MRTT dan MLTT bergantung pada keperluan dan keadaan peribadi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk struktur pinjaman hartanah, keperluan perlindungan, dan anggaran anda. MRTT mungkin lebih murah pada permulaan tetapi akan berkurang seiring dengan pengurangan baki pinjaman, manakala MLTT menawarkan amaun perlindungan yang tetap sepanjang tempoh polisi. Anda perlu berbincang dengan penasihat kewangan atau profesional takaful untuk memahami pilihan terbaik untuk anda berdasarkan keadaan kewangan dan keperluan perlindungan anda.