Faraid adalah undang-undang Islam yang mengatur pembahagian harta pusaka seseorang yang meninggal dunia kepada waris-warisnya. Apabila seseorang meninggal dunia, harta pusakanya akan dibahagikan mengikut ketentuan faraid, yang termasuk peraturan berkaitan dengan harta tanah atau rumah.

Pengagihan harta pusaka dalam undang-undang faraid boleh berbeza-beza berdasarkan kepada siapa yang masih hidup pada masa kematian individu tersebut. Waris-waris yang biasanya mempunyai hak dalam pengagihan harta pusaka termasuk:

  1. Waris Zuriat (Waris Lurus): Ini adalah waris-waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mati. Ia termasuk anak-anak, ibu bapa, dan suami atau isteri.
  2. Waris Wasiat: Ini adalah waris yang diberikan bahagian dalam wasiat oleh si mati. Dalam banyak undang-undang faraid, tidak lebih daripada sepertiga harta pusaka boleh diberikan dalam wasiat kepada waris ini.
  3. Waris Zuraiq (Waris Lain): Ini adalah waris yang mempunyai hak kepada bahagian harta pusaka berdasarkan kepada sebab-sebab tertentu, seperti hubungan keluarga yang lebih jauh atau hubungan bukan darah seperti angkat atau penjaga.

Pengagihan harta pusaka yang melibatkan hartanah atau rumah adalah kompleks dan mungkin berbeza mengikut negara dan undang-undang tempatan. Ia juga mungkin bergantung pada adat istiadat dan interpretasi undang-undang Islam dalam masyarakat tertentu.

Pentadbir harta pusaka, yang boleh dilantik oleh mahkamah atau diamanahkan oleh si mati melalui wasiat, bertanggungjawab untuk memastikan bahawa harta pusaka dibahagikan dengan adil mengikut undang-undang faraid. Dalam kes rumah atau hartanah, pengagihan boleh menjadi lebih kompleks, dan dalam beberapa situasi, rumah atau hartanah mungkin perlu dijual untuk memenuhi bahagian faraid kepada waris-waris yang sah.

Penting untuk mendapatkan nasihat dari seorang pakar undang-undang Islam atau penasihat hukum yang berpengetahuan tentang faraid untuk memastikan bahawa pembahagian harta pusaka dilakukan dengan betul dan mengikut prinsip-prinsip undang-undang Islam yang berkenaan.